Kostenstijging personeel 2020

In 2020 gaan de personeelskosten stijgen. De Nieuwe wet, wet arbeidsmarkt in balans (WAB), verhoogt de kosten van uitzendpersoneel per 1 januari 2020. Uitzendbureaus en payrollbedrijven zullen door de WAB de kosten voor flexkrachten zien stijgen. Echter krijgen de hogere kosten voor flexkracht voornamelijk aandacht, terwijl vaste contracten ook duurder worden. In dit artikel wordt er uitgelegd hoe de WAB alle arbeid duurder maakt, zowel flexibele contracten als vaste contracten. 

Andere berekening transitievergoeding

De berekening gaat aan de hand van de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst zonder afronding op volledig gewerkte halve jaren. Als een werkgever nu een werknemer ontslaat, hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen als hij nog geen 2 jaar in dienst was. Met de introductie van de WAB heeft een werknemer vanaf de eerste werkdag al recht op een transitievergoeding bij ontslag. Dit geldt ook tijdens zijn proeftijd.

Om het te compenseren ga je een lagere transitievergoeding betalen. Voor elk jaar dienstverband moet de werkgever 1/3 bruto maandsalaris betalen, dus ook voor de jaren na 10 jaar dienstverband.

Alle contracten worden duurder

Nu er een transitievergoeding moet worden betaald over elke gewerkte dag, wordt de flexwerk duurder. Echter, maakt de transitievergoeding niet alleen uitzend- en oproepwerk duurder, maar álle contracten. Als een werkgever geen gebruik maakt van een uitzendbureau, worden de kosten ook hoger. Dit geldt voor de contracten voor bepaalde tijd, maar ook vaste contracten. De werkgever is namelijk verplicht een transitievergoeding te betalen als de proeftijd wordt beëindigd op initiatief van de werkgever.

WW-premie herzien

Met ingang van 2020 komt er 1 hoge premie voor tijdelijke contracten en 1 lage premie voor vaste contracten. De hoogte van de WW-premie wordt bepaald op basis van het contract. Vaste contracten zijn de contracten voor onbepaalde tijd, hierbij geldt dat een oproepovereenkomst voor onbepaalde tijd niet gezien wordt als vast contract. Flexibele contracten omvatten alle contracten voor bepaalde tijd, uitzendovereenkomsten en oproepovereenkomsten.

Als een contract voor onbepaalde tijd binnen 1 jaar beëindigd wordt, zal het met terugwerkende kracht het hoge tarief van toepassing zijn. Hier zijn herzieningssituaties voor vastgelegd, de volgende elementen worden per 1 januari van kracht:

  • De dienstberekening eindigt binnen 2 maanden na aanvang
  • De werknemer krijgt binnen een kalenderjaar meer dan 30% uren verloond dan contractueel voor dat jaar overeengekomen

Extra kostenpost bij ontslag

Tevens geldt bij opzegging (zowel door de werknemer als de werkgever) tijdens de proeftijd de hoge WW-premie met terugwerkende kracht. Dit geldt ook voor werknemers waar afscheid van genomen moet worden door bedrijfseconomische omstandigheden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek toont aan dat dit gaat om meer dan 3.000 gevallen per jaar. Normaal gesproken werd er bij de berekening van de vergoeding afgerekend op halve jaren, nu dit niet meer het geval is, komt er een extra kostenpost bij ontslag.

De nieuwe ontwikkeling resulteert in andere keuzeredenen

De WAB maakt dus alle arbeid duurder. Of de werkgever nou kiest voor een flexmedewerker of voor een vaste medewerker, de personeelskosten voor beide medewerkers stijgen. De nieuwe ontwikkeling resulteert in andere keuzeredenen, het zal niet meer gaan om het kostenaspect. De keuze zal gemaakt worden op andere gronden. Werkgevers zullen door intrede van de WAB een uitzendbureau inschakelen als de werkzaamheden hierom vragen. Het uitgangspunt van de WAB is dat er dus voor een contract gekozen dient te worden dat bij het werk past.

Inhuren.com is op dit moment bezig met alle voorbereidingen voor de nieuwe wetgeving. Daarnaast investeert Inhuren.com in een innovatieve manier van uitzenden, namelijk via een digitaal platform. Wil je meer weten over het nieuwe platform? Klik dan hier.

Stel een (office) job alert in!

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Freemium Vacature

Plaats een gratis vacature in ons netwerk! 

Zoek je een collega?

Bekijk de tarieven en mogelijkheden van WorkingHands.nl.

Duurzame Vacatures

Bekijk het groeiend aantal banen en freelance opdrachten in de duurzaamheid op Sustainablejobs.nl.